เกษตรกรกว่า 300 คนใน 7 ตำบล จ.อุตรดิตถ์ กล่าวคำสัตยาบันไม่เผาตอซัง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นำเกษตรกรกว่า 300 คน กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณจะไม่เผาตอซัง ในพื้นที่ 100,000 ไร่ เพื่อลดปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษ กระตุ้นจิตสำนึกหยุดการเผาตอซังในพื้นที่เกษตร ที่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 10 พ.ค. 59 ที่แปลงข้าวโพด หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอน้ำปาด พร้อมด้วย นายอดุลย์ศักดิ์ ไอยราช เกษตรอำเภอน้ำปาด และผู้นำท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ใน 7 ตำบล ประกอบไปด้วย ตำบลแสนตอ ต.บ้านฝาย ต.น้ำไผ่ ต.น้ำไคร้ ต.เด่นเหล็ก และต.ท่าแฝก สถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่ นำเกษตรกรกว่า 300 คนใน 7 ตำบล กล่าวคำสัตยาบันจะไม่เผาตอซัง ในพื้นที่ 100,000 ไร่ เพื่อลดปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศ และในโอกาสนี้ นายอำเภอน้ำปาด ได้ขับรถไถเพื่อไถกลบตอซังโดยไม่ต้องเผาอีกด้วยเนื่องด้วยอำเภอน้ำปาด เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศที่อยู่ในรับดับรุนแรง สาเหตุหลักมาจากเกษตรกรเผาตอซังในที่โล่ง ทั้งในพื้นป่าและพื้นที่เกษตรกรซึ่งการเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งส่งผลเสียต่ออาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าควรเป็น

ทั้งนี้ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการควบคุมในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะไร่ข้าวโพด ที่ชาวเกษตรกรอำเภอน้ำปาดส่วนมากจะปลูกข้าวโพดกันเสียส่วนใหญ่และทางเกษตรยังมีการอบรมให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ตามมาตรการของรัฐบาล” นายสมลักษ์ นายอำเภอน้ำปาดกล่าวนายอดุลย์ศักดิ์ ไอยราช เกษตรอำน้ำปาด กล่าวว่า เกษตรอำเภอน้ำปาด เพื่อเกิดการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกหยุดการเผาตอซังในพื้นที่เกษตร สร้างความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรมุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดเผาตอซังในพื้นที่เกษตร สนง.เกษตรอำเภอน้ำปาด จึงได้จัดให้มีงานรณรงค์และสาบานลดการเผาตอซังในพื้นที่เกษตร ขึ้นในวันนี้โดยขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนและยังได้รับเกียรติจากนายอำเภอน้ำปาดมาเปิดงานในครั้งนี้อีกด้วย

ที่มา>>>Thairath